Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-11 11:52:44 przez Izabela Sańko

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Krosno Odrzańskie, 11.10.2018r.
NASZ ZNAK: SP2.2.26.3.2018
                                                     ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim przesyła formularz ofertowy dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i zaprasza do złożenia oferty.
 1. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej tabeli ( załącznik 1)
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018r.
 3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
 4. Cena powinna zawierać:
 • wartość  określona w oparciu o przedmiot zamówienia
 • obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
 1. Cena podana przez wykonawcę za określony przedmiot, jest obowiązująca przez okres trwania ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą i spełniającą najważniejsze wymagane  warunki.
 3. Cena podana w złożonej ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie . Sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić trwałą i czytelną techniką.
Sposób przygotowania oferty:
Oferty według załączonego wzoru ( załącznik 2) należy przesłać na adres:
Adres do korespondencji :
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
lub w formie elektronicznej:
E- mail:
Tel./ fax 683835243
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej pełnymi danymi wykonawcy( nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
Na kopercie należy też umieścić nazwę zamawiającego tj.
Szkoła Podstawowa nr 2 im.  J. Kilińskiego
 ul. Moniuszki 30
 66-600 Krosno Odrzańskie
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 22 października o godzinie 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim.
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Izabela Sańko tel. 510375844 e-mail: .
Załączniki:
 1. Szczegółowy opis zamówienia
 2. Formularz ofertowy
Formularz ofertowy wraz z edytowalnym załącznikiem jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www. ( BIP)
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 22. 10. 2018
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Zakup pomocy dydaktycznych
do przedmiotów przyrodniczych  
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych wybrana została oferta złożona przez firmę:
NOWA SZKOŁA
90-248 ŁÓDŹ
Ul. POW 25
 
 
W ramach w/w zapytania wpłynęły 2 oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ze względu na przyjęte kryterium – cena 100 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
SP2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IZABELA SAŃKO
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IZABELA SAŃKO
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-11 11:46:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Sańko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-11 11:52:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Sańko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-22 13:50:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
333 raz(y)