ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-08-10 12:54:43
Numer
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00299889/01
Temat
„Przygotowanie i dowóz posiłków do Klubu Dziecięcego, Przedszkola Chatka Puchatka oraz szkół na terenie Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2022/2023”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-08-10 09:33:59
Numer
2022/BZP 00299445/01
Temat
Budowa oświetlenia drogowego w obrębie dz. nr 174/2 i 54/21 w Wojnowie
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-08-10 11:56:04
Numer
2022/BZP 00300035/01
Temat
Budowa tężni solankowej w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-08-10 06:53:14
Numer
0029917301 z dnia 10.08.2022
Temat
Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego i Obrony Cywilnej
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-08-09 09:53:01
Numer
Temat
Wykonanie i sukcesywna dostawa elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu roku 2022
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-08-09 12:00:05
Numer
2022/BZP 00298040/01
Temat
Poprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy przez montaż lamp solarnych
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-08-09 14:40:23
Numer
2022/BZP/00298374/01
Temat
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletu na potrzeby realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"
Nazwa jednostki
Gmina Dąbie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-08-09 10:21:50
Numer
2022/BZP 00297570/01
Temat
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu: „Cyfrowa Gmina
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-08-09 09:31:23
Numer
2022/BZP 00297380/01
Temat
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu: Budowa ścieżki rowerowej relacji Wiechlice – Szprotawka - Leszno Dolne - Leszno Górne – granica z województwem dolnośląskim
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-08-09 13:12:53
Numer
2022/BZP 00013279/04/P
Temat
Dostosowanie baz danych geodezyjnych prowadzonych w powiecie międzyrzeckim do wymogów nowych rozporządzeń. Utworzenie bazy GESUT dla obszaru: Pszczew, powiat międzyrzecki
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-08-09 16:30:04
Numer
2022/BZP 00299009/01
Temat
Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie Iłowa w ramach Polskiego Ładu
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-08-08 17:34:41
Numer
2022/BZP 00297021/01 z dnia 2022-08-08
Temat
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania posiłków podopiecznym SOSW we Wschowie w roku szkolnym 2022/2023
Nazwa jednostki
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-08-08 10:14:43
Numer
Ogłoszenie nr 2022/ BZP 00295286/01
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 850 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stare Kurowo w 2022 roku”
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-08-08 13:00:45
Numer
2022/BZP 00296090/01
Temat
Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych: Zamówienie częściowe nr 1- Przebudowa ul. Baczyńskiego. Zamówienie częściowe nr 2- Przebudowa ul. Skrzetuskiego. [BZP.271.42.2022.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-08-08 13:33:53
Numer
2022/BZP 00295378/01
Temat
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej - etap IV, część pierwsza
Nazwa jednostki
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-08-08 12:04:51
Numer
2022/BZP 00295823/01
Temat
Utworzenie klubu SENIOR+ w m. Dzietrzychowice, Gmina Żagań
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-08-08 19:59:57
Numer
Temat
Udzielenie kredytu długoterminowego
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-08-05 13:21:38
Numer
Temat
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-08-05 14:37:08
Numer
2022/BZP 00294538/01
Temat
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-08-05 13:43:14
Numer
2022/BZP 00294445/01
Temat
Przebudowa drogi oraz budowa parkingu na terenie miasta Gubina
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji