ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-07-27 10:00:25
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku POW „Razem Raźniej” w Skwierzynie przy ul. Przemysłowej 42A, 66-440 Skwierzyna.
Nazwa jednostki
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Razem Raźniej
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-07-27 10:55:48
Numer
2021/BZP 00127607/01
Temat
Budowa świetlicy zajęciowej z częścią warsztatową dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-07-27 10:40:48
Numer
2021/BZP 00127494/01
Temat
Zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej namiotowej przy Szkole Podstawowej Niepublicznej w Trzebiszewie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-07-26 14:28:48
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: Analiza i wskazanie dopuszczalnych sposobów uzupełnienia niedoborów wody w jeziorze Głębokie z określeniem szacunkowych kosztów
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-07-26 10:14:22
Numer
2021/BZP 00126129/01
Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 002413 F wraz z łącznikiem nr dz. 252 i dz. nr 111 (Jarogniewice).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-07-26 16:15:30
Numer
2021/BZP 00127109/01
Temat
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego na budynek świetlicy wiejskiej w Drogominie
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-07-26 10:14:35
Numer
2021/BZP 00126018/01
Temat
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2021 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.297.500,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.702.500,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwa tysiące pięćset złotych)”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-07-23 14:16:09
Numer
2021/BZP 00125492/01
Temat
Dostawa oraz montaż foteli do Sali widowiskowej "Luna" Żarskiego Domu Kultury przy ul. Okrzei 35 w Żarach
Nazwa jednostki
Żarski Dom Kultury
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-07-23 09:51:06
Numer
Temat
Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo-wychowawczych oraz ubezpieczenie OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-07-23 10:37:59
Numer
2021-20176-60820
Temat
Remont pomieszczeń łazienek oraz wymiana okien w Szkole Podstawowej w Gościmcu.
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-07-23 13:48:32
Numer
2021/BZP 00125379/01
Temat
Rozbiórka oraz budowa nowej szatni sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-07-23 09:58:22
Numer
2021/BZP 00124672/01
Temat
Budowa budynku wielorodzinnego na działce nr 1180/6 przy ul. Kasztanowej w Pszczewie
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-07-23 08:39:21
Numer
2021/BZP 00124487/01
Temat
Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Strumykowej (dz. nr 91/2 obr. 0006) w Zielonej Górze.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-07-22 13:35:47
Numer
2021/BZP 00006458/03/P
Temat
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu oraz dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o. o. w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-07-26 09:39:38
Numer
2021/BZP 00123245/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa bezpiecznej drogi przejazdowej wraz z parkingiem tzw. Kiss&ride przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-07-22 11:08:32
Numer
2021/BZP00123112/01
Temat
Budowa instalacji fotowoltaicznej z systemem ogrzewania oraz elementami remontów i wyposażenia świetlic wiejskich w Ojerzycach, Wolimirzycach, Koźminku i Dąbrówce Małej w systemie zaprojektuj i wybuduj – II przetarg
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-07-22 14:26:03
Numer
Temat
Modernizacja fontanny w parku Kopernika- w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie" [BZP.271.30.2021.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-07-22 11:43:51
Numer
2021/BZP 00123438/01
Temat
Zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni wraz z adaptacją pomieszczeń do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-07-22 13:34:37
Numer
Temat
Przebudowa dróg na terenie miasta Gubina
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-07-22 13:47:52
Numer
2021/BZP 00123879/01
Temat
Przebudowa nawierzchni w skateparku „Kaczy Dół”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji