ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-10-24 10:38:28
Numer
601763-N-2020
Temat
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem
Nazwa jednostki
Zakład Usług Komunalnych
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-10-23 08:27:48
Numer
601377-N-2020
Temat
WRG.271.14.2020 - Dostawa wyposażenia RTV i AGD do klubu dziecięcego w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-10-23 13:02:53
Numer
Temat
Dostawa produktów spożywczych suchych i napojów do Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Nr 38 w 2021r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie 38
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-10-23 17:19:36
Numer
601300-N-2020
Temat
Utworzenie stref bezpieczeństwa poprzez montaż drzwi na korytarzach w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” [BZP.271.70.2020.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-10-23 11:37:55
Numer
Temat
ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-10-22 12:24:48
Numer
600986-N-2020
Temat
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w latach 2020-2021 (1 sezon zimowy) z podziałem na 2 części.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-10-22 11:41:52
Numer
600970-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-10-22 15:35:00
Numer
599498-N-2020
Temat
Remont dróg gminnych - ul. Malinowa i Morelowa w Sulęcinie – Etap II
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-10-21 14:30:44
Numer
600474-N-2020
Temat
Dostawa paliw - bezgotówkowe tankowanie pojazdów (ZP/N/09/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-10-21 01:00:09
Numer
600147-N-2020
Temat
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2020/2021
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-10-21 09:26:28
Numer
599978-N-2020
Temat
„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”
Nazwa jednostki
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-10-21 10:32:43
Numer
600266-N-2020
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Lipinki Łużyckie w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-10-21 14:31:11
Numer
Temat
Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów, oprogramowania biurowego, drukarek 3D [BZP.271.41.2020.AZ]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-10-20 10:14:48
Numer
599669-N-2020
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 102463F – ul. Łąkowa w m. Nowogród Bobrzański – w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-10-20 23:59:33
Numer
600145-N-2020
Temat
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w m. Kotowice – w ramach modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-10-20 11:39:25
Numer
599391-N-2020
Temat
„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej ” (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.- etap I” [BZP.271.68.2020.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-10-19 09:30:50
Numer
599020-N-2020
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Iłowa od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-10-19 10:55:07
Numer
599115-N-2020
Temat
Dostawa paliw płynnych oraz płynów eksploatacyjnych do Zachodniego Cenrtum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-10-19 08:44:46
Numer
598994-N-2020
Temat
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2020/2021”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-10-20 13:43:48
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji