ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2021-10-22 11:37:14
Numer
2021/BZP 00241955/01
Temat
Usługi holowania i przechowywania usuwanych pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2021-10-22 14:23:45
Numer
2021/BZP 00242879/01
Temat
Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2021-10-22 12:19:47
Numer
2021/BZP 00242333
Temat
„Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 6 w Krośnie Odrzańskim”
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2021-10-22 13:08:48
Numer
Temat
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2021-10-22 13:06:14
Numer
2021/BZP 00242607/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2021-10-22 11:02:32
Numer
2021/BZP 00242007/01
Temat
Rozbudowa drogi gminnej nr 104535F wraz z budową ul. Osiedle Śląskie
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2021-10-22 15:43:10
Numer
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2021-10-22 12:22:06
Numer
Temat
Likwidacja magazynu odpadów niebezpiecznych w Przylepie.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2021-10-21 11:49:53
Numer
Temat
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2021/2022 IV
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2021-10-21 13:46:08
Numer
2021/BZP 00000422/04/P
Temat
„Dostawa oprogramowania i licencji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2021-10-21 14:23:57
Numer
2021/BZP 00240959/01
Temat
Dostawa samochodu specjalnego wraz ze sprzętem do zimowego utrzymania dróg do wsparcia systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w Powiecie Wschowskim
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2021-10-21 12:20:51
Numer
2021/BZP 00240458/01
Temat
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrz. - obiekty w Gubinie ul. Śląska 35
Nazwa jednostki
Zachodnie Centrum Medyczne
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2021-10-21 10:42:02
Numer
2021/BZP 002400100/01
Temat
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2021-10-21 14:58:41
Numer
2021/BZP 00240647/01
Temat
Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach MOSRiW w Żarach w 2022 roku
Nazwa jednostki
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2021-10-20 08:19:38
Numer
Temat
„Kruszenie gruzu betonowo – ceglastego na terenie miasta Skwierzyna”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2021-10-20 10:42:28
Numer
Temat
Indywidualne wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2021-10-20 14:01:58
Numer
Temat
Zakup energii elektrycznej na 2022 rok
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2021-10-20 11:53:54
Numer
2021/BZP 00238613/01
Temat
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F przy ul. Sobieskiego w m. Świebodzin
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2021-10-19 14:26:43
Numer
2021/BZP 00237465/01
Temat
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2021/2022”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2021-10-19 11:33:23
Numer
2021/BZP 00236560/01
Temat
Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.52.2021.MG]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji