ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2020-05-29 09:08:18
Numer
544380-N-2020
Temat
Budowa przyłączy wodociągowych wraz ze zbiornikami na wodę na potrzeby nawadniania istniejących boisk sportowych w ramach następujących zadań: Zadanie 1 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Chociule, Zadanie 2 - Budowa przyłącza wodociągowego wraz ze zbiornikiem na wodę na potrzeby nawadniania boiska sportowego w m. Jordanowo
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2020-05-29 10:28:05
Numer
544662-N-2020
Temat
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III Etap. [BZP.271.32.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2020-05-28 11:12:16
Numer
Temat
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2020-05-28 15:28:55
Numer
544705-N-2020
Temat
Usługa polegająca na zorganizowaniu i koordynowaniu praktyk/staży wraz z wypłatą stypendium stażowego dla 20 uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia z Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy u pracodawców lub przedsiębiorców zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 stycznia 2018 r. w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Witnica”.
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2020-05-28 14:29:31
Numer
Temat
Zakup mieszanki kamiennej
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2020-05-28 11:47:42
Numer
544815-N-2020
Temat
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Marszów
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2020-05-28 15:01:47
Numer
543756-N-2020
Temat
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. H. SIENKIEWICZA W ZBĄSZYNKU.
Nazwa jednostki
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2020-05-28 14:48:51
Numer
544998-N-2020
Temat
Organizacja i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla gmin województwa lubuskiego oraz wsparcie doradcze gmin w zakresie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych na potrzeby projektu pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2020-05-27 15:28:36
Numer
544512-N-2020
Temat
Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem oraz roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń Pracowni Radiologicznej
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2020-05-27 14:05:10
Numer
544528-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego (kable do EKG, mankiety) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-29/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2020-05-27 12:13:17
Numer
544402-N-2020
Temat
„Sukcesywna dostawa szwów syntetycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-27/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2020-05-27 11:55:27
Numer
544071-N-2020
Temat
Dostawa ciągnika do bieżącego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2020-05-27 13:23:42
Numer
544403-N-2020
Temat
Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2020-05-27 08:04:39
Numer
544028-N-2020
Temat
Budowa ekranów akustycznych przy ul. Trasa Pólnocna
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2020-05-27 12:47:02
Numer
544439-N-2020
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F St. Kol. Drzewce-Koryta
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2020-05-27 13:33:07
Numer
544463-N-2020
Temat
Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2020-05-27 14:55:51
Numer
544287-N-2020
Temat
„Budowa drogi wewnętrznej (dz. Nr 229, 239) wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 (dz. Nr 31) w miejscowości Łaz, gmina Zabór.”
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2020-05-26 13:03:58
Numer
543911-N-2020
Temat
Obsługa bankowa Powiatu Sulęcińskiego i podległych jednostek
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2020-05-26 08:53:30
Numer
543636-N-2020
Temat
Zakup i montaż wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2020-05-26 13:48:05
Numer
Temat
Modernizacja dróg transportu rolniczego
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji