ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2020-12-29 21:56:10
Numer
774126-N-2020
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie - elementy pneumatyczne, elektryczne , hydrauliczne oraz elementy wyposażenia i narzędzia.
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2020-12-29 19:26:07
Numer
540406233-N-2021
Temat
Przebudowa drogi w miejscowości Wełmice
Nazwa jednostki
Gmina Bobrowice
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2020-12-28 13:24:02
Numer
770877-N-2020
Temat
Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.83.2020.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2020-12-28 10:26:49
Numer
Temat
Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2020-12-23 11:50:59
Numer
Temat
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap II - Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Pryskiej, Kochanowskiego, Sienkieiwcza, Kościuszki, Młynarskiej (km 2+350-km 2+700) w Szprotawie - Rozbudowa drogi gminnej Nr 005943F (ul. Brzozowa) i Nr 005935F (ul. Klonowa) w Wiechlicach
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2020-12-23 11:35:51
Numer
Temat
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2020-12-22 09:48:07
Numer
Temat
Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.86.2020.AZ]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2020-12-20 21:05:29
Numer
769247-N-2020
Temat
Remont drogi gminnej w miejscowości Łozy
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2020-12-23 23:24:10
Numer
771723-N-2020
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów-Tomaszowo
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2020-12-16 10:33:26
Numer
Temat
Budowa systemu kontroli ruchu kołowego na obszarze zielonogórskiego deptaka w ramach projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2020-12-15 15:23:08
Numer
767128-N-2020
Temat
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F na odcinkach Stołuń-Szarcz (etap III), Szarcz – Pszczew (etap II), Pszczew ul. Szarzecka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1332F (etap I)”
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2020-12-14 11:46:22
Numer
766025-N-2020
Temat
Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.79.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2020-12-14 13:11:23
Numer
Temat
"Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”-DZP-280-60/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2020-12-07 10:25:29
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali [BZP.271.77.2020.AZ]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2020-09-25 14:13:10
Numer
588326-N-2020
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 002413F (Jarogniewice) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Jarogniewice.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji