ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp61
Data publikacji
2021-11-29 12:44:20
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawa produktów mleczarskich" do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp62
Data publikacji
2021-11-29 13:36:26
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawa owoców i warzyw" do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp63
Data publikacji
2021-11-29 14:21:25
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawa produktów mrożonych" do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp64
Data publikacji
2021-11-29 14:32:01
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawa świeżych jaj" do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp65
Data publikacji
2021-11-29 14:47:55
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty na: "Dostawa wody" do Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Nazwa jednostki
P4 Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp66
Data publikacji
2021-11-29 14:53:35
Numer
2021/BZP 00289702/01
Temat
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp67
Data publikacji
2021-11-29 16:10:44
Numer
2021/BZP 00290526/01
Temat
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowymi, zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp68
Data publikacji
2021-11-29 14:37:35
Numer
2021/BZP 00290057/01
Temat
Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w 2022 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp69
Data publikacji
2021-11-29 13:56:38
Numer
2021/BZP 00288907/01
Temat
„BUDOWA 2 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. BOCZNEJ W TOMASZOWIE, GM. ŻAGAŃ”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp70
Data publikacji
2021-11-29 11:30:41
Numer
2021/BZP 00288280/01
Temat
Przebudowa ul. St. Wyszyńskiego na odcinku od km 2+250 do km 2+450.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp71
Data publikacji
2021-11-26 09:06:47
Numer
2021/BZP 00285081/01
Temat
Dostawa specjalistycznego lekkiego samochodu z możliwością przeznaczenia jako samochód patrolowo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborzycach
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp72
Data publikacji
2021-11-26 13:30:11
Numer
2021/BZP 00286239/01
Temat
Dostawa paliw dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.17.2021
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp73
Data publikacji
2021-11-26 13:40:49
Numer
2021/BZP 00286289/01
Temat
Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta Zielona Góra w 2022 roku
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp74
Data publikacji
2021-11-26 11:24:49
Numer
2021/BZP 00285223/01
Temat
Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do stołówki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, przy ul. St. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp75
Data publikacji
2021-11-26 14:12:56
Numer
2021/BZP 00286448/01
Temat
Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb SP ZOZ w Sulechowie
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp76
Data publikacji
2021-11-29 11:01:33
Numer
2021/BZP 00286464/01
Temat
„Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniach budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aleja Wolności 7 w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny
Adres
Zobacz
Lp77
Data publikacji
2021-11-26 11:17:28
Numer
2021/BZP 00285463/01
Temat
Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Okrężna, Starostawska i Graniczna w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp78
Data publikacji
2021-11-26 09:58:45
Numer
2021/BZP 00285230/01
Temat
Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp79
Data publikacji
2021-11-26 11:46:05
Numer
Temat
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ ZAPEWNIENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp80
Data publikacji
2021-11-25 08:26:02
Numer
2021/BZP 00283100/01
Temat
Świadczenie usług polegających na stwierdzaniu zgonu, wystawieniu kart zgonu oraz ustaleniu jego przyczyn osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.62.2021.AJD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji