ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:11:56 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR LI/421/18 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
(widoczna od 2019-06-04 00:00:00)
Izabela Sańko

Zmiany z dnia: 2019-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:29:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Izabela Sańko
11:46:11 Usunięcie elementu załącznik do informacji REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Izabela Sańko

Zmiany z dnia: 2019-03-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:13:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKVJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Izabela Sańko
13:13:31 Upublicznienie elementu informacja WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKVJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
(widoczna od 2019-03-12 00:00:00)
Izabela Sańko

Zmiany z dnia: 2019-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:11:13 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
(widoczna od 2019-03-11 00:00:00)
Izabela Sańko
09:09:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZAMÓWIENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Izabela Sańko
09:06:25 Edycja elementu informacja ZAMÓWIENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
(widoczna od 2019-02-27 00:00:00)
Izabela Sańko

Zmiany z dnia: 2019-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:08:07 Edycja elementu informacja UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ROK 2018
(widoczna od 2018-01-26 00:00:00)
Izabela Sańko
11:07:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM ROK 2019 Izabela Sańko

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony