ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 698
Drugi poziom 425
Trzeci poziom 394
Czwarty poziom 395

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1497
ORGANY SZKOŁY 1440
Dyrektor 1110
Rada Pedagogiczna 3625
Rada Rodziców 2487
Pracownicy administracji i obsługi 1089
STATUS PRAWNY 2511
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 429
BUDŻET SZKOŁY 13084
PROGRAMY I PROCEDURY 2419
ORGANIZACJA SZKOŁY 4609
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK 658
OBWÓD SZKOŁY 1480
PLAN PRACY 2097
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 1522
REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA 1233
REKRUTACJA 5900
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 1688
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 3216
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW 2253
OFERTY ZATRUDNIENIA 2062
KOMUNIKATY 926
RADA RODZICÓW 2401
KONTROLA ZARZĄDCZA 13440
OŚWIADCZENIA O STANIE KONTOLI ZARZĄDCZEJ 2682
POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J.KILIŃSKIEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 7469
INSTRUKCJA KANCELARYJNA 1926
INSTRUKCJA KANCELARYJNA 986
INSTRUKCJA ARCHIWALNA 3318
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 1901
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 9474
Do 30 tyś euro 4268
KONTROLE 4254
ZARZĄDZENIA 4588
SKARGI 1291
Sprawozdania finansowe 40
UCHWAŁY 5399
PLIKI DO POBRANIA 2533
REGULAMINY I PROCEDURY 7960
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE 1280
Petycje 1021

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 1007
Rejestr zmian 41188
Redakcja biuletynu 723
Mapa serwisu 621
Statystyki 741
Kanały RSS 663
Kontakt 2239