Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-25 10:09:46 przez Jolanta Grossmann

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą ul. Moniuszki 36 68-300 Lubsko reprezentowane przez dyrektora- Jolantę Grossmann
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Antoszek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:   .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.I lit. c ogólnego rozporządzenia/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. w placówce.
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt zatwierdzonych przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wykazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy- dane przechowywane będą możliwe najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymaganiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 8. Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3) przenoszenia danych;
  4) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;
  5) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych- prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Dzienisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-25 10:09:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Grossmann
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-25 10:09:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Grossmann
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-02 10:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
744 raz(y)