ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu.
 • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-22
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Wyłączenia
 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 r. w formacie pdf. oraz doc. lub docx. Redaktorzy będą pracować nad poprawieniem struktury dokumentów.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Targoni.
 • E-mail: 
 • Telefon: 957412715
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu
 • Adres: ul. Mickiewicza 5, 66-300 Międzyrzecz
 • E-mail:
 • Telefon: 957412715
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia.
Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 3  jest usytuowane od  ul. Mickiewicza 5. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Wejście do budynku oddziałów przedszkolnych znajduje się od strony ul. Wojska Polskiego 13.
Dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku  szkoły korytarze, schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. Szkoła nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Od strony północnej, od dziedzińca szkoły, znajduje się winda, którą można wjechać na wszystkie kondygnacje szkoły. Potrzebę skorzystania z windy należy zgłosić personelowi szkoły.
Opis dostosowań.
W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Mickiewicza 5 jest parking na trzy miejsca dla osób niepełnosprawnych umożliwiające zatrzymanie i postój samochodu.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Inne udogodnienia.
Strona ma mozliwość powiększania i pomniejszania druku oraz zmieniania kontrastu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor szkoły
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 14:57:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Targoni
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 14:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Targoni
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 15:09:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »