ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyprawka szkolna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyprawka szkolna 2015/2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
 
Podstawa prawna:
1.      Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”
2.      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938)
3.      Zarządzenie Nr Z 103/15 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 lipca 2015 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje:
  1. uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), tj.  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  2. uczniom z klasy III szkoły podstawowej oraz klasy IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  3. uczniom niepełnosprawnym posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód, tj.:
  4. uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów,  z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I i II, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych;
  5. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych. To dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjum, z wyjątkiem klasy I, i szkoły ponadgimnazjalnej. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
W 2015 r. należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł. 
Rodzic, składając wniosek o dofinansowanie podręczników, musi w nim podać przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013 rok.
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń  w terminie do 9 września 2015 r.
Do wniosku należy dołączyć:
1.      Uczniowie niepełnosprawni - kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.      Uczniowie spełniający kryterium dochodowe - zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach.
3.      Uczniowie nie spełniający kryterium dochodowego - uzasadnienie otrzymania pomocy.
 
Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników dostępna jest pod adresem:
Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”
Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Dziedzic
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Dziedzic
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-19 20:37:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Dziedzic
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-19 21:01:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Dziedzic
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-09 13:11:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »