ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-08-11
Numer
16.2022
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - ul. Kaliska.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-08-11
Numer
17.2022
Temat
Pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo - mieszkaniowe, zieleni parkowej i parkingów.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-08-10
Numer
Ogłoszenie nr 4/2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod urządzenia infrastruktury energetycznej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego położonej w obrębie nr 0005 miasta Gubin przy ul. Czarnieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 208/6 o pow. 0,0021 ha. dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00006704/6.
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-08-10
Numer
283
Temat
Sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku nr 124C w Bukowcu w obrębie 0015 Bukowiec wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 590/10000 części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/74 o pow. 0,2285 ha.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2022-08-10
Numer
Ogłoszenie nr 3.1/2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego położonej w obrębie nr 0005 miasta Gubin przy ul. Śląskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 208/4 o pow. 0,5235 ha.
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2022-08-09
Numer
2/2022
Temat
Sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Doblo
Nazwa jednostki
Regionalne Centrum Animacji Kultury
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2022-08-08
Numer
Jarzębinowa 1051/18
Temat
działka nr 1051/18 ul. Jarzębinowa
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2022-08-08
Numer
Ogrodowa 746_10
Temat
działka nr 746/10 ul. Ogrodowa
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2022-08-08
Numer
IGN.6840.1.2022
Temat
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 640/5 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko)
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2022-08-08
Numer
IGN.6840.7.2022
Temat
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 27/42 położonej w obrębie 0006 miasta Lubsko.
Nazwa jednostki
Gmina Lubsko
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2022-08-08
Numer
Ogrodowa 746_9
Temat
działka nr 746/9 ul. Ogrodowa
Nazwa jednostki
Gmina Ośno Lubuskie
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2022-08-05
Numer
8/BN/2022 (31/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne obręb Kandlewo i obręb Wygnańczyce
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 44/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 44/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż na własność nieruchomości położonych przy ul.Czołgistów, ul.Warszawskiej i ul.Łagodzińskiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 41/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 41/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargach ustnych ograniczonych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sprzedaż na własność nieruchomości położonych przy ul.Miłej w Gorzowie Wlkp.
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2022-08-04
Numer
Ogłoszenie Nr 43/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 43/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2022r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Dąbroszyńskiej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2022-08-02
Numer
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Temat
Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2022-08-02
Numer
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
Temat
Działka nr 333/81 o pow. 0,8346 ha, położona w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2022-08-01
Numer
7/2022
Temat
Starosta Wschowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Wschowa – miasto.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2022-08-01
Numer
8/2022
Temat
Starosta Wschowski ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2022-07-29
Numer
6/BN/2022 (29 BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne, obręb Wschowa 1) dz. 1711/2 pow. 0,0939 ha 2) dz. 1711/4 pow. 0,1073 ha 3) dz. 2321/3 pow. 0,1151 ha 4) dz. 2321/4 pow. 0,1123 ha
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji