ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-11-25
Numer
DPS-L-DG.350.9.3026.2022
Temat
Usług codziennego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2023 roku na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i użyczonego wyposażenia kuchni.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Lubsku
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-11-25
Numer
Ogłoszenie Nr 66/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 66/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2022r. o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Cisowej
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-11-25
Numer
Ogłoszenie Nr 67/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2022r.
Temat
Ogłoszenie Nr 67/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2022r. na najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego położonych w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-11-25
Numer
39/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Zielonej Górze przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 23/50, o powierzchni 108 m.kw., w obrębie 0017 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2022-11-25
Numer
38/2022
Temat
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami składowymi, położonej w Zielonej Górze przy ul. Henryka Sienkiewicza (dz. nr 229/11, obręb 0031).
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2022-11-24
Numer
13.2022
Temat
dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słońsk.
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2022-11-24
Numer
29.2022
Temat
Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
Nazwa jednostki
Miasto Gubin
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2022-11-24
Numer
12/BN/2022 (35/BN)
Temat
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, obręb Wschowa, kompleks nieruchomości składający się z działek 1917/2, 1955, 1916, 1915/2, 1915/1, 1910/5, 1910/4, 1907/2, 1907/1, 2214 o łącznej powierzchni 4,5162 ha
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp: 9
Data zgłoszenia
2022-11-22
Numer
19/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 8 o pow. użytkowej 11,0 m2 w budynku gospodarczym, w obrębie wsi Kosieczyn przy ul. Podgórnej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/17.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 10
Data zgłoszenia
2022-11-22
Numer
20/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie nr 9 o pow. użytkowej 11,1 m2 w budynku gospodarczym, w obrębie wsi Kosieczyn przy ul. Podgórnej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/17.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 11
Data zgłoszenia
2022-11-22
Numer
OGŁOSZENIE NR 5/Sk.P/2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie nr 0035 Sękowice gmina Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 210/5 o powierzchni 1,6890 ha.
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp: 12
Data zgłoszenia
2022-11-21
Numer
18/2022
Temat
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek. Przedmiotem przetargu jest lokal nr 7 o innym przeznaczeniu o pow. użytkowej 19,60 m2 stanowiący pomieszczenie gospodarcze w Kosieczynie przy ul. Podgórnej w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 644/17.
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp: 13
Data zgłoszenia
2022-11-18
Numer
GK.6845.5.2020
Temat
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Łysiny jednostki ewidencyjnej Wschowa– obszar wiejski na okres oznaczony do 15 listopada 2025 r.
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp: 14
Data zgłoszenia
2022-11-18
Numer
11.2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości w Słońsku przy ul. 3 Lutego
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 15
Data zgłoszenia
2022-11-18
Numer
12.2022
Temat
Sprzedaży nieruchomości w Słońsku przy ul. 3 Lutego
Nazwa jednostki
Gmina Słońsk
Adres
Zobacz
Lp: 16
Data zgłoszenia
2022-11-15
Numer
Ogłoszenie Nr 22.II.2022
Temat
sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 314/41
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 17
Data zgłoszenia
2022-11-15
Numer
Ogłoszenie Nr 26.II.2022
Temat
sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witnicy przy ul. Starzyńskiego 59
Nazwa jednostki
Gmina Witnica
Adres
Zobacz
Lp: 18
Data zgłoszenia
2022-11-14
Numer
Ogłoszenie Nr 62/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r.
Temat
Ogłoszenie Nr 62/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2022 r. o nieograniczonej licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80m2 stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp: 19
Data zgłoszenia
2022-11-14
Numer
I przetarg ustny nieograniczony, działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha miasto Żagań
Temat
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12, Działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha (użytek Bi – Inne tereny zabudowane) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. użytkowej 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp: 20
Data zgłoszenia
2022-11-14
Numer
IV przetarg ustny nieograniczony, działka 544 o pow. 0,2673 ha, Niegosławice
Temat
Obręb Niegosławice gm. Niegosławice działka nr 544 o pow. 0,2673 ha, oznaczona użytkiem Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane). Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta kilkoma drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. Dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Kształt nieruchomości – regularny, wklęsły prostokąt. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji