ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2022-11-28 10:07:44
Numer
Temat
Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadania pn.: 1) Część nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 1136F w m. Koperno; 2) Część nr 2 - Przebudowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1153F Gubin – Kosarzyn na odcinku za miastem Gubin do m. Żytowań
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2022-11-28 15:22:58
Numer
postępowanie 1/BIP/2022 nie podlega publikacji w UZP
Temat
Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem obiektu: Żagański Pałac Kultury (Żagań, ul. Szprotawska 4); monitorowanie obiektu: Pałacyk (Żagań, ul. Jana Pawła II 7); nadzór obiektu: Wieża Widokowa (Plac Królowej Jadwigi)
Nazwa jednostki
Żagański Pałac Kultury
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2022-11-28 19:22:49
Numer
2021/BZP 00103419/03/P
Temat
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie
Nazwa jednostki
Gmina Lipinki Łużyckie
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2022-11-28 13:17:09
Numer
2022/BZP 00462131/01
Temat
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Żarach.
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2022-11-28 09:26:30
Numer
2022/BZP 00461153/01
Temat
Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2022-11-28 12:47:10
Numer
2022/BZP 00462085/01
Temat
Przebudowa drogi nr 1403F Płomykowo
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2022-11-28 13:17:50
Numer
Temat
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2022-11-25 12:30:40
Numer
2022/BZP 00459340/01
Temat
Ochrona osób i mienia budynków w Gorzowie Wlkp. [BZP.271.64.2022.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2022-11-25 11:38:53
Numer
Temat
„Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Żagań”. Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2022-11-25 13:12:41
Numer
2022/BZP 00459458
Temat
Usługi polegające na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu karty zgonu oraz ustalenia jego przyczyny osobom zmarłym w granicach administracyjnych Powiatu Gorzowskiego
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2022-11-25 10:15:49
Numer
2022/BZP 00458623/01
Temat
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2022-11-25 13:04:03
Numer
2022/BZP 00459571/01
Temat
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń – Kalsko
Nazwa jednostki
Gmina Pszczew
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2022-11-25 13:43:00
Numer
Temat
Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście Żary
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2022-11-24 09:57:05
Numer
2022/BZP 00456091/01 z dnia 2022-11-24
Temat
Wykonanie zabudowy meblowej do pracowni gastronomicznej, obsługi konsumenta oraz warsztatu gastronomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2022-11-24 15:09:06
Numer
2022/BZP 00457796/01
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Brzeźnica
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2022-11-24 10:40:54
Numer
2022/BZP 00456144/01
Temat
Dostawa paliw dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.24.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2022-11-24 14:10:51
Numer
2022/BZP 00455731/01
Temat
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją drogi w m. Przewóz od ul. Spacerowej do ul. Wojska Polskiego w Przewozie
Nazwa jednostki
Gmina Przewóz
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2022-11-24 13:33:21
Numer
2022/BZP 00456961/01
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2022-11-24 11:22:58
Numer
Temat
Sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót na przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2022-11-23 11:04:00
Numer
Temat
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kursów/szkoleń dla uczniów w ramach projektu " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim" _ Br.informatyczna
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji