ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej w Murzynowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-06-03 13:33:51
Numer
547005-N-2020
Temat
Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-06-03 09:00:15
Numer
Temat
Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie biurowe w budynku administracyjno – biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-06-03 13:42:52
Numer
546772-N-2020
Temat
Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej oraz dróg gruntowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020-2023. [BZP.271.35.2020.AR]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-06-03 12:45:06
Numer
Temat
Przygotowywanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie-II przetarg
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-06-02 11:47:26
Numer
546409-N-2020
Temat
„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-31/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-06-02 12:04:04
Numer
546402-N-2020
Temat
WRG.271.7.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-06-02 09:36:03
Numer
546267-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Krępa-Sportowa w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Krępa”.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-06-02 07:59:34
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe pod nazwą: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Iłowa"
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-06-02 14:08:41
Numer
546428-N-2020
Temat
Dostawa obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku (ZP/N/04/20)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-06-02 13:58:43
Numer
Temat
Ogłoszenie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-06-02 10:26:04
Numer
546336-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa dróg w ciągu ulic: Drzonków-Modrzewiowa, Drzonków-Zmienna w Zielonej Górze” w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-06-02 14:14:40
Numer
546330-N-2020
Temat
Remont drogi gminnej na działkach nr 377/7 i 376/18 w m. Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-06-02 14:54:59
Numer
546479-N-2020
Temat
Przebudowa drogi ulica Staszica w Żarach
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-06-01 09:59:26
Numer
544850-N-2020
Temat
Dostawa tablic rejestracyjnych. [BZP.271.34.2020.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-06-01 09:55:23
Numer
545734-N-2020
Temat
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynków Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-06-01 13:12:37
Numer
545276-N-2020
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa drogi ul. Stary Kisielin - Kolejowa, Okrężna.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-06-01 14:23:27
Numer
545928-N-2020
Temat
Remont oczyszczalni ścieków w Krzeszycach
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-06-01 07:35:02
Numer
544315-N-2020
Temat
Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMYK – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-06-01 22:24:20
Numer
546195-N-2020
Temat
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-06-01 21:16:42
Numer
546189-N-2020
Temat
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie Bobrzańskim”
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji