ˆ

Zarządzenia

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 20:25:43 przez Krzysztof Cichowski

Akapit nr - brak tytułu

  1. Zarządzenie nr 02/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach z dnia 15.09.2017r w sprawie powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej
  2. Zarządzenie nr 16/18 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok szkolny 2018/2019