ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 28.6 KiB)
 • Unieważnienie (DOCX, 14.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wycinka drzew wraz z karczowaniem krzewów i poszycia w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Rokitnica - Węgrzynice
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 27 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 96.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 35.1 KiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 2 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 291.1 KiB)
 • Dokumentacja (PDF, 259.7 KiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1 MiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1015 KiB)
 • Dokumentacja (PDF, 982.7 KiB)
 • Dokumentacja (PDF, 1.1 MiB)
 • Zapytanie 1 (JPG, 316.5 KiB)
 • SST dokumentacja (PDF, 7.8 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 308.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do Zmiany SIWZ Decyzja o zmianie decyzji - usunięcie drzew (PDF, 1015.8 KiB)
 • Zał. nr 2 do Zmiany SIWZ Wzór umowy (DOCX, 26.1 KiB)
 • Zał. nr 3 do Zmiany SIWZ Kosztorys ofertowy (PDF, 238.9 KiB)
 • Zał. nr 4 do Zmiany SIWZ Przedmiar robót (PDF, 266.6 KiB)
 • Zał. nr 5 do Zmiany SIWZ SST D.01.02.01. (PDF, 226.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do Zmiany SIWZ STWiOR D.09.01.01. (PDF, 247.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 (DOCX, 19.3 KiB)
 • Decyzja o zmianie decyzji (PDF, 1.2 MiB)
 • Wzór umowy po zmianach (DOCX, 24.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy po zmianach (PDF, 57.5 KiB)
 • przedmiar po zmianach (PDF, 63.1 KiB)
 • zestawienie 70 drzew (PDF, 102.3 KiB)
 • Plan wyrębu 3 ark 1 (PDF, 496.3 KiB)
 • Plan wyrębu 3 ark 3 (PDF, 499.4 KiB)
 • Plan wyrębu 3 ark 4 (PDF, 619.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (DOCX, 15.1 KiB)
 • Zapytanie 2 (PDF, 182.7 KiB)
 • Info z otwarcia (DOCX, 15.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 278 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-05-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Niedźwiedź - etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załacznik 1 Formularz ofertowy (DOCX, 34.2 KiB)
 • Załacznik 2 wzór umowy (DOCX, 35.5 KiB)
 • Przedmiar zał. nr 3 (PDF, 880.6 KiB)
 • kosztorys ofertowy zał nr 3 (PDF, 715.5 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 2.6 MiB)
 • Przekroje normalne (PDF, 759.4 KiB)
 • SST (PDF, 2.6 MiB)
 • Opis techniczny PZT (ZIP, 8.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 537.7 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 28.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia (JPEG, 273.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 264.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F w m. Niedźwiedź - etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 537.4 KiB)
 • Formularz ofertowy zał. nr 1 (DOCX, 34.4 KiB)
 • wzór umowy zał. nr 2 (DOCX, 35.6 KiB)
 • Przedmiar robót zał. nr 3 (PDF, 880.6 KiB)
 • kosztorys ofertowy zał. nr 3 (PDF, 715.5 KiB)
 • Projekt zał. nr 4 (PDF, 2.6 MiB)
 • Projekt zał. nr 4 (PDF, 759.4 KiB)
 • Projekt zał. nr 4 (PDF, 2.6 MiB)
 • Projekt zał. nr 4 (PDF, 9.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 28.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 227.3 KiB)
 • Ogłoszenie - unieważnienie (DOCX, 16.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 3 Przedmiar robót i kosztorysy ofertowe; Załącznik nr 4 Dokumentacja projektowa (ZIP, 81.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 29.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 604.4 KiB)
 • zał. nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOCX, 34.7 KiB)
 • Zał. nr 2 projekt umowy (DOCX, 37 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 223.7 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 257.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja tecch. branża drogowa (PDF, 107.9 KiB)
 • Dokumentacja tecch. branża drogowa (PDF, 842 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 285.4 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 5.1 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 3.4 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 3.3 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 994.9 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 346.1 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 281.3 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 221.2 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 244.9 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 203.6 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 2 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 799.7 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 1.7 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 791.5 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 502.1 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 781.7 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 879.1 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 905.7 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 945.1 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 560.3 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 780.5 KiB)
 • Dokumentacja tech. część rysunkowa (PDF, 637.7 KiB)
 • Doc. org. ruchu br. drogowa (PDF, 3.5 MiB)
 • Doc. org. ruchu br. drogowa (PDF, 3.7 MiB)
 • Doc. org. ruchu br. drogowa (PDF, 2.5 MiB)
 • Branża elektryczna cz. opisowa (PDF, 2.3 MiB)
 • Branża elektryczna cz. rys. (PDF, 3.2 MiB)
 • Branża elektryczna cz. rys. (PDF, 3.7 MiB)
 • Branża elektryczna cz. rys. (PDF, 2.5 MiB)
 • Branża elektryczna cz. rys. (PDF, 457.8 KiB)
 • Branża elektryczna cz. rys. (PDF, 217 KiB)
 • Branża sanitarna opis (PDF, 81.7 KiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 2.4 MiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 3 MiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 3.6 MiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 131.6 KiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 162.5 KiB)
 • Branża sanitarna cz. rys. (PDF, 30.7 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 226.6 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 313.3 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 490.9 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 347.5 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 35.3 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 108.7 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 49.9 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 21.9 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 28.3 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 103.8 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 120.1 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna opis (PDF, 188 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 78.8 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 197 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 150.2 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 142.8 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 170 KiB)
 • Branża telekomunikacyjna rys. (PDF, 301.2 KiB)
 • Br. drogowa kosztorys ofertwy (PDF, 356.3 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 360.4 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 44.3 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 48.2 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 38.9 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 42.8 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 76 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 80.6 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 43.5 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 47.3 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 48.1 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 54.1 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 48 KiB)
 • Br. drogowa przedmiar (PDF, 54.1 KiB)
 • Szczegółowe spec. tech (PDF, 2.3 MiB)
 • Br. elektryczna kosztorys ofertowy (PDF, 56.1 KiB)
 • Br. elektryczna przedmiar robót (PDF, 54.8 KiB)
 • Szczegółowa specyfikacja tech. br elektryczna (PDF, 162.2 KiB)
 • Br. sanitarna kosztorys ofertowy (PDF, 57.7 KiB)
 • Br. sanitarna przedmiar robót (PDF, 53.7 KiB)
 • Szczegółowe specyf. tech br. samitarna (PDF, 71.8 KiB)
 • Branża telekom. kosztotys ofertowy (PDF, 108.9 KiB)
 • Br. telekom. przedmiar (PDF, 110 KiB)
 • Szczegółowa spec. tech br. telekom. (PDF, 178.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 604.4 KiB)
 • Formularz ofertowy zał nr 1 do SIWZ (DOCX, 35.1 KiB)
 • Wzór umowy zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 37.1 KiB)
 • Zapytanie 1,2,3 (PDF, 558.1 KiB)
 • Przedmiar do zapytania 1,2,3 (PDF, 495.6 KiB)
 • Kosztorys ofertowy do zapytania 1,2,3 (PDF, 489.5 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 541.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 611.8 KiB)
 • Zapytanie (PDF, 453.3 KiB)
 • Załacznik do zapytania (PDF, 59.1 KiB)
 • Załacznik do zapytania SST (PDF, 246.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 224.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (JPG, 291.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (PDF, 269.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu i artykułów biurowych do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja z otwarcia (PDF, 478.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (JPEG, 373.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (DOCX, 17.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowych obrabiarek i narzędzi oraz urządzeń do pracowni kształcenia zawodowego kierunków mechanicznych Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja z otwarcia przetargu (JPEG, 313.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (JPEG, 350.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-11-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na terenie ulic powiatowych w Świebodzinie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 354 KiB)
 • Informacja z otwarcia przetargu (JPG, 297.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia przetargu (JPG, 230.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (JPEG, 288.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2014-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2014-07-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 000 000 zł
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogloszenie o zamowieniu (DOCX, 19.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (JPG, 295.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji