ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie Drukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 1. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy o zezwolenie 2. ubiegającej się o rozszerzenie zakresu zezwolenia 3. przedłużającej zezwolenie

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 13:01:14

Termin załatwienia

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż 2 dni robocze. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Izabela Syroka, Jagoda Dudzińska, Karolina Nowogórska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Telefon kontaktowy

68 479 06 19

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

Miejsce odbioru

Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw JazdyAl. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pokój  nr 1

Wymagane Dokumenty

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:
1.      Wniosek o wydanie pozwolenia
2.      zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP)
3.      orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;
4.      orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
5.      kserokopia prawa jazdy
6.      dowód uiszczenia opłaty 50,00zł
 
Dla osoby ubiegającej się o rozszerzenie zezwolenia
1.      Wniosek o wydanie pozwolenia
2.      zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP )
3.      orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;
4.      orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
5.      kserokopia prawa jazdy
6.      dowód uiszczenia opłaty 50,00zł
 
Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:
1.      Wniosek o wydanie pozwolenia
2.      kserokopia dotychczasowego zezwolenia;
3.      orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;
4.      orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią.
5.      dowód uiszczenia opłaty 50,00zł
 
Do wglądu oryginały w/w dokumentów, prawo jazdy, dowód osobisty, zezwolenie, jeśli kierowca już ma wydane.
 
W przypadku braku któregoś z załączników  lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wydanie zezwolenia  nastąpi po uzupełnieniu braków.

Czas realizacji

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 2 dni robocze.

Opłaty

Opłata za wydanie  zezwolenia 50 zł 
Należną opłatę uiszcza się:
- opłaty komunikacyjne: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Żarach
 Nr konta 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
-  opłaty komunikacyjne można również uiścić kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2 zł)
- opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa: gotówką w kasie Starostwa lub na konto Urząd Miejski w Żarach
konto: PKO BP O/ Zielona Góra
Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

  • odbioru dokumentu zezwolenia dokonuje wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo
  • przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z prawem jazdy i zezwolenie (o ile było wydane)
  • można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl
  • tutaj można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (tj. Dz U. z 2017, poz. 978)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów do kierowania pojazdami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 140)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. 2013 poz. 603) 
  • Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 maja 2013 r. (Dz.U.2013 poz.700)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 12:58:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 13:01:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 11:01:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony