ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowymDrukuj informacjęSprawa: Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym

Szczegóły informacji

Wymiana zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo stronę konwencji o ruchu drogowym

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 13:23:04

Termin załatwienia

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień: b) realizacja zamówienia dokumentu - do 14 dni roboczych. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Izabela Syroka, Jagoda Dudzińska, Karolina Nowogórska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Telefon kontaktowy

68 479 06 19

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

Miejsce odbioru

Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw JazdyAl. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pokój  nr 1

Wymagane Dokumenty

Wniosek wraz z załącznikami:
1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. kserokopia zagranicznego  prawa jazdy
3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy (100,00zł+0,50zł)
4. kserokopia karty pobytu, ważnej wizy lub inny dokument stwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (oryginał do wglądu)
5. uwierzytelnione tłumaczenie zagranicznego prawa jazdy (sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP).

Uwaga !
Nie wymaga się tłumaczenia prawa jazdy zgodnego ze wzorem określonym w załączniku I Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy i do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 roku

Do wglądu oryginał prawa jazdy oraz dokument potwierdzający prawo pobytu lub polski dokument tożsamości.

Czas realizacji

Realizacja zamówienia prawa jazdy do 10 dni roboczych

Opłaty

Opłata za wydanie  zezwolenia 100,50 zł 
Należną opłatę uiszcza się:
- opłaty komunikacyjne: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Żarach
 Nr konta 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
-  opłaty komunikacyjne można również uiścić kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2 zł)
- opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa: gotówką w kasie Starostwa lub na konto Urząd Miejski w Żarach
konto: PKO BP O/ Zielona Góra
Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

  • odbioru dokumentu prawa jazdy dokonuje wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo
  • przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  • można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl
  • tutaj można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku (t.j. Dz. U. 2017.978)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w  sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ.U.2016, poz.231)
  • Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) - (DZ.U.UE.L.06.403.18)
  • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (DZ.U. 1988, Nr 5 poz.40 i 44)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 13:19:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 13:23:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 11:23:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony