ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymiDrukuj informacjęSprawa: Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi

Szczegóły informacji

Profil kandydata na kierowcę /PKK/ - na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 13:38:53

Termin załatwienia

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż 2 dni robocze. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Osoba kontaktowa

Izabela Syroka, Jagoda Dudzińska, Karolina Nowogórska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5,
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Telefon kontaktowy

68 479 06 19

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Składanie wniosków o wydanie nr PKK na egzamin sprawdzający kwalifikacje i odbiór nr PKK oraz odbiór prawa jazdy po okresie zatrzymania.

O wydanie nr PKK na egzamin oraz zwrot prawa jazdy wnioskuje strona osobiście lub przez pełnomocnika. 
 
Wniosek wypełnia własnoręcznie posiadacz prawa jazdy, pełnomocnik może wyłącznie złożyć wniosek oraz odebrać nowy dokument.

Miejsce odbioru

Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, pokój  nr 1

Wymagane Dokumenty

Do wydania nr PKK na egzamin sprawdzający kwalifikacje niezbędne są następujące dokumenty:
1. dowód osobisty
2. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia
3. w przypadku zmiany właściwości urzędu  oraz dokumentów praw jazdy wydanych przed 2002 r. należy załączyć  kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm , wykonaną na jednolitym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 
Do zwrotu zatrzymanego prawa jazdy po upływie środka karnego zakazu kierowania pojazdami niezbędne są następujące dokumenty: 
1. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (o ile zakaz nie przekraczał 1 roku)
2. dowód osobisty
3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł
4. zdjęcie (o ile jest wymagane w danej sprawie)

UWAGA: osoby, którym orzeczono zakaz kierowania pojazdem za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zobowiązane są przedłożyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami oraz zaświadczenie o odbyciu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.. Do badań oraz kursu przystępuje się na podstawie skierowania wydanego przez urząd po otrzymaniu prawomocnego wyroku.
 
Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Czas realizacji

Maksymalny czas oczekiwania wynosi 2 dni.

Opłaty

 •  za wydanie nr PKK - bezpłatnie 
 •  opłata ewidencyjna przy zwrocie zatrzymanego prawa jazdy - 0,50 zł
 •   decyzja o przywróceniu uprawnień na wniosek strony –  opłata skarbowa 10 zł 
 
Opłata za wydanie prawa jazdy 100.50zł
Należną opłatę uiszcza się:
- opłaty komunikacyjne: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Żarach
 Nr konta 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
opłaty komunikacyjne/ewidencyjne można również uiścić kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę (pobierana jest prowizja 2 zł)
- opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa: gotówką w kasie Starostwa lub na konto Urząd Miejski w Żarach
konto: PKO BP O/ Zielona Góra
Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

 • odbioru dokumentu prawa jazdy dokonuje wnioskodawca lub osoba posiadająca pełnomocnictwo
 • przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl
 • tutaj można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru: https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 1377).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231). 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 13:36:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 13:38:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 11:38:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony