ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty ŻarskiegoDrukuj informacjęSprawa: Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego

Szczegóły informacji

Udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego

Wydział: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2019-07-03 10:46:59

Termin załatwienia

Do 30 dni – przy złożeniu kompletnego wniosku. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę, czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.

Osoba kontaktowa

Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Sekretarz Powiatu - p. 113
Wydział Organizacyny i Zarządzania Kryzysowego - p. 102
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 479 06 35

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Złożony wniosek zostanie rozpatrzony. 

Miejsce odbioru

Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana telefonicznie lub po wcześniejszym uzgodnieniu będzie ją można odebrać osobiście.  
 
Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Sekretarz Powiatu, Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
pokój 113, 102

Wymagane Dokumenty

Do Starostwo Powiatowego w Żarach należy złożyć wniosek zawierający następujące informacje: 
 • nazwa wnioskodawcy
 • adres oraz nr telefonu wnioskodawcy
 • nazwa przedsięwzięcia
 • termin, cel, zarys budżetu imprezy oraz zasięg i liczba uczestników przedsięwzięcia
Do wniosku dołącza się:
a) oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Starosty Żarskiego,
b) oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego,
c) oświadczenie, iż wszystkie działania związane z imprezą będą przejrzyste finansowo i zrealizowane zgodnie z prawem. 
 
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski sporządzone wg wzoru, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Żarach, co najmniej 30 dni przed planowaną datą przedsięwzięcia. 

Czas realizacji

Do 30 dni – przy złożeniu kompletnego wniosku. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę, czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.

Opłaty

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje.

Uwagi

W terminie 7 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia składający wniosek zobligowany jest do złożenia sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz.U.2019 poz. 511 t.j. Dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie patronatu honorowego starosty żarskiego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz.U.2019 poz. 511 t.j. 
 • Uchwała Nr 767/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania Honorowego Patronatu Starosty Żarskiego
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 10:31:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 10:46:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 08:46:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony