ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - WychowawczychDrukuj informacjęSprawa: Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Szczegóły informacji

Kierowanie dzieci do Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

Wydział: Wydział Edukacji i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2019-08-21 14:00:22

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Żaneta Lochyńska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 207

Telefon kontaktowy

68-479-06-47

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Osobiście
Pocztą tradycyjną

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary 
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 207

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób wnioskujących o skierowanie do Szkół Specjalnych bądź Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Żarski reprezentujący Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żaryz którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub  telefonicznie:68 4790600.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. lit. g RODO):  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1148) w celu rozpatrzenia wniosku o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej bądź  specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W przypadku podania danych kontaktowych np. nr telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te będą przetwarzane na postawie Pani/Pana  zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcami danych osobowych będą szkoły, do których uczęszcza dziecko; szkoła specjalna bądź specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, do którego dziecko zostanie skierowane. Pani/ Pana dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom, ale tyko wtedy gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym został rozpatrzony/zrealizowany wniosek. Po tym terminie dokumentacja zostanie wybrakowana.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (a także danych osób nad którymi sprawowana jest opieka) oraz otrzymania ich kopii, ,
b) sprostowania  (poprawiania)  danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
c) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/ Pan także prawo do  usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem danych.
 
  1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji wniosku.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

Art. 127 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-21 13:59:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-21 14:00:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21 12:00:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony