ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-12 17:40:17 przez Arkadiusz Syska

Akapit nr - brak tytułu

kod QR Dodaj kontakt
Szprotawski Dom Kultury jest Instytucją Kultury z siedzibą w Szprotawie. Adres:
 
Szprotawski Dom Kultury 
ul. Mickiewicza1
67-300 Szprotawa
 
tel./fax 68 376 24 01 i 68 376 12 60 kom: 500202518
e-mail
strona internetowa www.szdk.pl
 
Dom Kultury realizuje zadania w swojej siedzibie, w salach wiejskich, w plenerze oraz innych miejscach uzgodnionych z partnerami z gminy Szprotawa oraz spoza gminy.
 
 
Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:
 
 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)
 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 8 marca 1996r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reforma ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.688 z późn. zm.)
 5. ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 późn. zm.)
 6. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)
 7. ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773z późn. zm.)
 8. postanowień Statutu Szprotawskiego Domu Kultury
 9. innych przepisów prawnych.
 
Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:
 1. edukacja przez sztukę,
 2. wychowanie przez sztukę
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 4. tworzenie warunków do rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 6.  rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 
 
 
Dom Kultury organizuje:
 
 1. Koncerty i spektakle w wykonaniu zespołów własnych, innych instytucji a także profesjonalnych artystów.
 2. Wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, okolicznościowe, inne.
 3. Realizuje imprezy plenerowe takie jak; festyny, Dni Szprotawy, koncerty ,biesiady artystyczne, imprezy okolicznościowe
 4. Prowadzimy kursy, warsztaty, szkolenia w zakresie działalności artystycznej.
 
Dom Kultury prowadzi działalność gospodarczą:
 
1.Wynajem sal dla instytucji i osób prywatnych ( opłaty wg stawki )
2.Prowadzimy usługi plastyczne ( scenografie, banery)
3.Prowadzimy usługi w zakresie nagłośnienia imprez ( sprzęt z obsługą )
4.Realizujemy inne zadania dopuszczone prawem w działalności kulturalnej.
 
Przy realizacji celów i zadań Dom Kultury realizuje politykę gminy w zakresie kultury w tym podejmuje zadania z tej dziedziny wynikające z umów partnerskich gminy Szprotawa z partnerami zagranicznymi. Współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony