ˆ

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności cyfrowej

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-29 10:06:04 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szprotawskiego Domu Kultury

Szprotawski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szprotawskiego Domu Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Zima.
 • E-mail:
 • Telefon: 506029180

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szprotawskiego Domu Kultury
 • Adres: ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
 • E-mail:
 • Telefon: 68 376 24 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szprotawskiego Domu Kultury położony jest przy ul. Mickiewicza. Do budynku prowadzi wejście główne do sali widowiskowej - brak schodów, wejście boczne od strony ul. Chodkiewicza gdzie znajdują się schody. Budynek posiada bariery architektoniczne tj: wąskie drzwi, schody, brak windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku niezbędne jest kontrolowanie zwierzęcia przez jego właściciela (smycz, kaganiec), ze względu na różne bodźce zewnętrzne mogące zdezorientować psa, lub wzbudzić jego agresję.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pracownicy Szprotawskiego Domu Kultury pozostają w dyspozycji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, udzielając niezbędnej pomocy m. in. poprzez:

1. asystę podczas poruszania się po budynku

2. umożliwienie załatwienia sprawy w miejscu dostępnym dla klienta (hol przed salą widowiskową).

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 Strona aktualizowana jest na bieżąco. Pomimo podejmowanych działań i modernizacji mogą wystąpić sytuacje, niezależne od redaktorów serwisu, a niektóre dokumenty opublikowane na stronie będą czasowo wyłączone bądź niedostępne z uwagi na to, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, nie zawsze kompatybilnych z administrowanymi przez SzDK programami i systemami;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady wymagane w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji;
 • są obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, a formatowanie uniemożliwiało zachowanie poprawności lub wpływało na ich docelową treść i formę;
 • nie posiadają odpowiedniej struktury lub formatu elektronicznego;
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami związanymi z ich stanem zdrowia;
 • nie posiadają możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
 • formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brak alternatywnego tytułu;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje;
 • kilka elementów wejściowych typu pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;

Inne informacje i oświadczenia

Dostępne w serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/szdk/ skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome  lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox  lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer  lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Microsoft Edge lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera  lewy ALT + [litera_skrótu]

Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szprotawski Dom Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Zima
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 10:05:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 10:06:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13 14:02:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
87 raz(y)