ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pomoc administracyjna

Miejsce pracy: Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Wymiar etatu: ½ etatu

Ilość etatów: ½ etatu

Wydział: Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Data udostępnienia: 2022-09-16

Ogłoszono dnia: 2022-09-16

Termin składania dokumentów: 2022-09-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 2

Zlecający: Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – administracja, ekonomia, księgowość).
  5. Znajomość przepisów prawa związanych z zajmowanym stanowiskiem  i wykonywaniem powierzonych zadań.
  6. Dobra obsługa komputera, w tym znajomość pakietu Office.
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomoc administracyjna.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Samodzielność, jak i umiejętność pracy w zespole.
 3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5. Odpowiedzialność za realizację zadań.
 6. Umiejętność wykorzystania programów informatycznych, w szczególności wspomagających obsługę księgową.
 7. Staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Środki trwałe – ewidencja ilościowo-wartościowa – obsługa programu „Środki trwałe”.
 2. Rozliczanie dochodów – należności:
- prowadzenie konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
- obsługa programu finansowo-księgowego RESPONS – dziennik dochodów.
 1. Prowadzenie rejestru faktur:
- sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur, w tym uzgadnianie dokonywanych wydatków z działem księgowości,
- opisywanie, pieczętowanie dokumentów księgowych (faktur, not itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności: pieczęć ZSS, dekretacyjna, zamówień publicznych, sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, zatwierdzenia wydatku do wypłaty z podpisem dyrektora jednostki),
 1. Składanie zamówień i dokonywanie zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa Zamówień Publicznych”.
- sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych w uzgodnieniu z działem księgowości.
 1. Rozliczanie dotacji podręcznikowej:
- składanie informacji o zapotrzebowaniu na podręczniki,
- składanie zamówień i ich rozliczanie,
- składanie informacji o wykorzystanych środkach na dotację.
 1. Prowadzenie składnicy akt w placówce, w szczególności porządkowanie, archiwizowanie, udostępnianie, brakowanie, niszczenie dokumentacji.
 2. Sporządzanie deklaracji DN-1, DR-1 (podatek od nieruchomości, podatek rolny).
 3. Sporządzanie informacji dotyczących korzystania ze środowiska.
 4. Przekazywanie do odpowiednich osób i instytucji pism wychodzących,.
 5. Zastępowanie innych pracowników w razie ich nieobecności.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora zespołu wynikających z organizacji pracy placówki.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Forma zatrudnienia              umowa o pracę
 2. Wymiar zatrudnienia                       ½ etatu
 3. Data zatrudnienia                 od dnia 1 października 2022 roku
 4. Miejsce pracy                       Zespół Szkół Samorządowych
Dychów 39, 66-627 Dychów
 1. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi,
 2. Stanowisko związane jest z pracą przy monitorze ekranowym, pracą zespołową, bezpośrednim kontaktem z klientami, pracą w terenie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pomocy administracyjnej.
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko pomocy administracyjnej.
 9. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi RODO – informacja RODO znajduje się w załączniku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-23 14:00:00
b. Sposób:
 1. Termin:         do dnia 23 września 2022 r. do godziny 14:00
 2. Sposób:        wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej
kopercie z dopiskiem
Dotyczy naboru na stanowisko pomocy administracyjnej
 1. Miejsce:        oferty można składać
  1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie,
  2. przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie,
Dychów 39
66-627 Dychów
 1. przesłać drogą e-mail na adres
sekretariat@dychow.edu.pl

VII. Informacje dodatkowe:

 1. O przyjęciu dokumentów aplikacyjnych decyduje data ich wpływu do szkoły. Oferty złożone po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu   i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu, nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje w tej sprawie.
 4. Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu zespołu pod numerem 68 3831122.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie (https://bip.wrota.lubuskie.pl/szkoladychow/).
 6. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Lejnert
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 09:58:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 09:58:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 09:58:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony