ˆ

Strona główna

Urząd Miejski w Babimoście tworzą kompetentni, sprawnie działający urzędnicy samorządowi. Służymy mieszkańcom i przedsiębiorcom naszej gminy. Jesteśmy po to, by wspierać działania organów samorządowych gminy w realizacji jej zadań. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie i satysfakcja interesantów w kontakcie z Urzędem. Stosujemy skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami. Wszystkich obsługujemy w sposób profesjonalny, życzliwy, jesteśmy pomocni w załatwianiu spraw.
 
Misja Pracowników Urzedu Miejskiego w Babimoście
 
Urząd Miejski w Babimoście
Rynek 3
66-110 Babimost
Tel:  68 351-38-61
Fax: 68 351-20-28
e-mail: babimost@babimost.pl
e-puap: /xd8243wcjq/skrytka
www.babimost.pl
Godziny urzędowania:
pn. 7.30-17.00
wt.- czw. 7.30-15.30
pt. 7.30-14.00
Burmistrz Babimostu informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:30
Dyżur Burmistrza zostaje odwołany.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
  1. Administratorem Pana/i danych jest Burmistrz Babimostu z siedzibą ul. Rynek 3 66 – 110 Babimost;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Babimoście jest Aleksandra Krasińska, e-mail: informatyk@umbabimost.pl, nr tel.: 683513877;
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Magdalena Żabnicka, nr tel. 683513877, e-mail: administracja@umbabimost.pl
 
W związku ze wzrastającą liczbą zakażanych w gminie, w tym także w urzędzie zawiadamiam, iż z dniem 24 listopada 2021 r. wprowadza się naprzemienną pracę zdalną, bez bezpośredniej obsługi interesantów. Sprawy należy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pomocą skrzynki umieszczonej przed budynkiem urzędu. Wyjątkiem są sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w zakresie zgonów, gdzie po zgłoszeniu telefonicznym będzie można umówić się na wizytę. Dyżur prawnika zostaje odwołany.