ˆ

Strona główna

Urząd Miejski w Babimoście tworzą kompetentni, sprawnie działający urzędnicy samorządowi. Służymy mieszkańcom i przedsiębiorcom naszej gminy. Jesteśmy po to, by wspierać działania organów samorządowych gminy w realizacji jej zadań. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie i satysfakcja interesantów w kontakcie z Urzędem. Stosujemy skuteczne metody komunikowania się z mieszkańcami. Wszystkich obsługujemy w sposób profesjonalny, życzliwy, jesteśmy pomocni w załatwianiu spraw.
 
Misja Pracowników Urzedu Miejskiego w Babimoście
 
Urząd Miejski w Babimoście
Rynek 3
66-110 Babimost
Tel:  68 351-38-61
Fax: 68 351-20-28
e-mail: babimost@babimost.pl
e-puap: /xd8243wcjq/skrytka
www.babimost.pl
Godziny urzędowania:
pn. 7.30-17.00
wt.- czw. 7.30-15.30
pt. 7.30-14.00
Burmistrz Babimostu informuje, że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek od godziny 15:30 do 16:30
Dyżur Burmistrza zostaje odwołany.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
  1. Administratorem Pana/i danych jest Burmistrz Babimostu z siedzibą ul. Rynek 3 66 – 110 Babimost;
  2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Babimoście jest Monika Matela, e-mail: iod@umbabimost.pl;
  3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. Dane osobowe mogę być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane zgodne z kategorią archiwalną akt;
  6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
  7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wskazanych w danej sprawie, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Magdalena Żabnicka, nr tel. 683513877, e-mail: administracja@umbabimost.pl
Koordynator KSI - Izabela Wodnicka, e-mail: koordynator@umbabimost.pl CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 
Informujemy, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca, w godzinach od 14:00 do 17:00, w Urzędzie Miejskim w Babimoście nieodpłatnie, dla mieszkańców gminy, świadczy usługi prawne pan mec. Jarosław Bezaniuk. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie urzędu pod nr tel. 68 351 38 61