ˆ

Rejestry, ewidencje, archiwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ ARCHIWÓW, EWIDENCJI I REJESTRÓW

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Archiwa:
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego
 2. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych
 4. Archiwum-książki meldunkowe
Ewidencje:
 1. Ewidencja poborowych
 2. Ewidencja przedpoborowych
 3. Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 4. Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
 5. Ewidencja umów dzierżawy na grunty pod garażami
 6. Ewidencja umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy
 7. Ewidencja umów najmu na lokale użytkowe
 8. Ewidencja lokali użytkowych
 9. Ewidencja wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
 10. Ewidencja zamówień publicznych
 11. Ewidencja środków trwałych
 12. Ewidencja delegacji służbowych
 13. Ewidencja pieczątek i pieczęci
 14. Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 15. Ewidencja zbiorników bezodpływowych
 16. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 17. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 18. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 19. Ewidencja wydanych notatników służbowych
 20. Ewidencja wydanych legitymacji służbowych
 21. Ewidencja nieruchmości gruntowych będących własnością Gminy
 22. Ewidencja nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste
 23. Ewidencja zamieszczanych informacji w BIP
 24. Ewidencja wezwań do zapłaty
 25. Ewidencja gwarancji bankowych i poręczeń
 26. Ewidencja upomnień podatkowych
 27. Ewidencja tytułów wykonawczych
 28. Ewidencja wydanych zaświadczeń podatkowych
 29. Ewidencja deklaracji osób prawnych na podatek rolny, leśny, od nieruchomości
 30. Ewidencja wydanych decyzji zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 31. Ewidencja dróg gminnych
 32. Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
 33. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
 34. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Rejestry:
 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
 3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy Babimost
 4. Rejestr aktów prawa miejscowego
 5. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów
 6. Rejestr zarządzeń Burmistrza
 7. Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu
 8. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Babimostu
 9. Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Babimost
 10. Rejestr instytucji kultury
 11. Rejestr wyborców
 12. Rejestr skarg i wniosków
 13. Rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych
 14. Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów
 15. Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 16. Rejestr planów miejscowych
 17. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
 18. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 19. Rejestr wyłapanych bezdomnych zwierząt z uwzględnieniem zwierząt wydanych ich właścicielom bądź opiekunom, a także wydawanych do adopcji
 20. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 21. Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
 22. Rejestr wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych
 23. Rejestr porozumień
 24. Rejestr osób upoważnionych do dostępu i/lub przetwarzania danych osobowych
 25. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 26. Rejestr zamówień publicznych do 14 000 Euro
 27. Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 Euro
 28. Centralny rejestr umów
 29. Rejestr korespondencji przychodzącej
 30. Rejestr korespondencji wychodzącej
 31. Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego
 32. Rejestr wypadków przy pracy
 33. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 34. Rejestr podatku VAT
 35. Rejestr kartotek czynszu na cele rolnicze
 36. Rejestry wymiarowe podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
 37. Rejestr osób objętych rejestracją
 38. Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego
 39. Rejestr wniosków w sprawie umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładnia na raty podatków i opłat
 40. Rejestr dłużników z tytułu podatków i opłat lokalnych
 41. Rejestr mieszkańców
 42. Rejestr zamieszkania cudzoziemców
 43. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Babimost
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Krasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-21 22:24:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-21 22:24:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-05 14:32:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »