ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia, komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

25.06.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście,  Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży”.
 
04.05.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w dzierżawę”.
 
14.03.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży”.

05.03.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do oddania w dzierżawę”.

27.02.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży”.

12.01.2012 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do oddania w najem."

20.12.2011 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w dzierżawę”.

06.12.2011 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w dzierżawę”.

30.11.2011r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w najem”.

23.11.2011r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do oddania w dzierżawę”.

18.10.2011r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży”.

07.10.2011r. "Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo0ści stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy".

04.10.2011r. "Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży".

21.09.2011 r. „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży”.

7.09.2011 „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy w celu eksploatacji kruszywa naturalnego”.

5.09.2011 „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy”.

18.08.2011 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do dzierżawy”.

09.08.2011 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy”.

03.08.2011 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek nr 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Babimoście przy Konstytucji 3 Maja i Wolsztyńskiej stanowiących własność gminy Babimost i przeznaczonych w najem”

27.07.2011 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście ,Rynek nr 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Babimoście przy Placu Powst.Wlkp. nr 11 stanowiącej własność gminy Babimost i przeznaczonej w najem”

11.07.2011 r. - Obwieszczenie Burmistrza Babimostu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.07.2011 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do dzierżawy”.

30.06.2011 r. - ogłoszenie
29.06.2011 r. - Burmistrz Babimostu na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz.U z 2008r , poz 1227 , z późniejszymi zmianami informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Budowa obejścia m. Nowe Kramsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304

07.06.2011 r. - Wyjaśnienie - Ograniczenie zużycia wody do podlewania na terenie Gminy dotyczy odbiorców korzystających z gminnej sieci wodociągowej w godz. 6.00 - 24.00. Ograniczenie nie dotyczy osób korzystających z własnych studni. Skwery na Rynku podlewane są wodą z rzeki Gniła Obra.
06.06.2011 r. - Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/11 Burmistrza Babimostu z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu ofert na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 5 informuje się, że komisja wybrała i pozytywnie zarekomendowała oferte pana Tadeusza Wróbla na prowadzenie przedszkola niepublicznego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 5 w Babimoście.

03.06.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j,t, Dz.U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście ,Rynek nr 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym położonym w Babimoście przy ul. Poprzecznej nr 3 stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży.

19.05.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy.

16.05.2011 r. - Burmistrz Babimostu zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/11 z dnia 16 maja 2011 roku ogłasza konkurs na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Babimoście.

13.05.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do dzierżawy.

02.05.2011 r. - Zakład Usług Komunalnych w Babimoście działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) po zatwierdzeniu Uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście Nr VIII/32/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ogłasza:
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Babimost” obowiązującą od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
w wysokości:
1. Cena dostarczenia 1m3 wody wynosi 2,29 zł. + podatek VAT,
2. Cena odprowadzenia 1m3 ścieków wynosi 4,20 zł. + podatek VAT.

19.04.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży.

14.04.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że na wniosek z dnia 14.04.2011 złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości 32 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obejścia drogowego Nowego Kramska w ciągu drogi wojewódzkiej 304’’. Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym postępowaniem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście pok. Nr 5, jednocześnie Burmistrz Babimostu zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

07.04.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy.

28.02.2011 r. - Burmistrz Babimostu informuje, że zgodnie z decyzją Starosty Zielonogórskiego na działce stanowiącej własność Gminy Babimost oznaczonej nr 1319 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko (rów melioracyjny w pasie drogowym) planowana jest wycinka drzew.
Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna opałowego kosztem nabywcy, proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Babimoście pokój nr 2 lub tel. 68 351 3864 w terminie do 10.03.2011 r. z podaniem planowanej do pozyskania ilości drewna opałowego w m3 .
O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu pisma do UM.

25.02.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży.

17.02.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży.

15.02.2011 r. - Burmistrz Babimostu informuje, że zgodnie z decyzją Starosty Zielonogórskiego na działkach stanowiących własność Gminy Babimost oznaczonych nr 741/3, 741/5 położonych przy ul. Kargowskiej w Babimoście (za parkingiem fabryki Swedwood Poland) planowana jest wycinka drzew i krzewów. Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna opałowego, kosztem nabywcy proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Babimoście pokój nr 2 lub tel. 68 351 3864 w terminie do 28 lutego 2011r.

26.01.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek nr 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej w najem.

25.01.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

20.01.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

11.01.2011 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście ,Rynek nr 3 podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy i najmu lokali.

23.12.2010 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży.

Babimost, dnia 10.12.2010 r.- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm) informuje , że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy.
10.12.2010 r.- „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży”.

16.11.2010 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych w najem i dzierżawę”.

25.10.2010 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j,t, Dz.U. z 2010r Nr.102 poz.651 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście ,Rynek nr 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zbudowanej stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

15.10.2010 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do dzierżawy”.

17.09.2010 r.- „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiąc własność Gminy Babimost przeznaczonej do dzierżawy”.

10.09.2010 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży”.

1.09.2010 r. - „Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy”.

17.06.2010 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do dzierżawy.

1.02.2010 r. - Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

2009.12.28- Informuję, że od dnia 01.01.2010 r. Urząd Miejski w Babimoście czynny będzie w następujących godzinach:
- poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00,
- wtorek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
- piątek od godz. 7.30 do 14.00
W związku z powyższym kasa w urzędzie czynna będzie:
- poniedziałek do godz. 16.15,
- wtorek, środa, czwartek do godz. 14.45
- piątek do godz. 13.15

2009.12.8- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży.

2009.10.12- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży.

2009.09.07- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do sprzedaży położonej w Podmoklach Wielkich.

2009.06.09- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży.

2008.11.19- Burmistrz Babimostu działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście, Rynek 3 podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost przeznaczonych do sprzedaży.
Informacja o przystąpieniu do programu PFRON Uczeń na wsi- pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Babimost
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Krasińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 01:40:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 01:55:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-29 15:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3836 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji