ˆ

Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:27:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 79/17 Burmistrza Babimostu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2017-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:49 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 79/17 Burmistrza Babimostu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Aleksandra Krasińska
13:23:32 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 79/17 Burmistrza Babimostu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Aleksandra Krasińska
11:51:28 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 79/17 Burmistrza Babimostu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Aleksandra Krasińska
« powrót do poprzedniej strony