ˆ

Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:18:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Marcin Cichy
11:12:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Marcin Cichy

Zmiany z dnia: 2018-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:43 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Marcin Cichy
« powrót do poprzedniej strony