ˆ

Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 87/18 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-02 10:04:43 przez Marcin Cichy

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony