ˆ

Konsultacja projektów uchwał Rady Miejskiej

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:56:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 95/18 Burmistrza Babimostu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2018-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:30:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 95/18 Burmistrza Babimostu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Aleksandra Krasińska
12:30:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 95/18 Burmistrza Babimostu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Aleksandra Krasińska
12:29:52 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 95/18 Burmistrza Babimostu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Aleksandra Krasińska
« powrót do poprzedniej strony