ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:48:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Nazwa elementu do którego przynależy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
11:48:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
11:48:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 57/20 Burmistrza Babimostu z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
11:43:52 Edycja elementu informacja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2017-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:05:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
12:05:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2017-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:00:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
10:59:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska
10:57:05 Edycja elementu informacja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska

Zmiany z dnia: 2016-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:17:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Krasińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony