ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Decyzje środowiskowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-06-02 11:37:30 przez Aleksandra Krasińska

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej  obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony