ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/230/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023
Nr aktu prawnego
XXV/230/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/229/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXV/229/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/228/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXV/228/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXV/227/22 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 stycznia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Nowe Kramsko
Nr aktu prawnego
XXV/227/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/22 Burmistrza Babimostu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
9/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 8/22 Burmistrza Babimostu z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie cen sprzedaży drewna
Nr aktu prawnego
8/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 7/22 Burmistrza Babimostu z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia na rok kalendarzowy 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
7/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZANIE Nr 6/22 Burmistrza Babimostu z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
6/22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/22 Burmistrza Babimostu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pochodzącym ze złomów lub wywrotów oraz wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
5/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 4/22 Burmistrza Babimostu z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Nr aktu prawnego
4/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji