ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 3/22 Burmistrza Babimostu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
3/22
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 2/22 Burmistrza Babimostu z dnia 4 stycznia 2022 r. uchylające Zarządzenie Burmistrza Babimostu w sprawie powołania komisji kasacyjnej
Nr aktu prawnego
2/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 1/22 Burmistrza Babimostu z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania „Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza”
Nr aktu prawnego
1/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 70/21 Burmistrza Babimostu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
70/21
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 69/21 Burmistrza Babimostu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
69/21
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-12-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 68/21 Burmistrza Babimostu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
68/21
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 67/21 Burmistrza Babimostu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2021-2036
Nr aktu prawnego
67/21
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 66/21 Burmistrza Babimostu z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia w 2022r. terminów przerw w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
66/21
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 65/21 Burmistrza Babimostu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
65/21
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 64/21 Burmistrza Babimostu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
64/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji