ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/216/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/216/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/215/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 202
Nr aktu prawnego
XXIV/215/21
Status
Zmieniony
Lp: 123
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/214/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
XXIV/214/21
Status
Zmieniony
Lp: 124
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/213/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
XXIV/213/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/212/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/212/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 518/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2022-2036 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
518/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 63/21 Burmistrza Babimostu z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
63/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 62/21 Burmistrza Babimostu z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Nr aktu prawnego
62/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 61/21 Burmistrza Babimostu z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babimost przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym dla podmiotu świadczącego usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Babimost z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla personelu medycznego
Nr aktu prawnego
61/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 60/21 Burmistrza Babimostu z dnia 09 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe oraz dzierżawy gruntów
Nr aktu prawnego
60/21
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji