ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 768/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2021-2036 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
768/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 767/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
Nr aktu prawnego
767/2020
Status
Nie dotyczy
Lp: 133
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 69/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany powołania Gminnego Biura Spisowego w Babimoście
Nr aktu prawnego
69/20
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 68/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 listopada 2020 roku dotyczące zmiany zarządzenia Nr 66/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 października 2020 roku
Nr aktu prawnego
68/20
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 67/20 Burmistrza Babimostu z dnia 9 listopada 2020 rok w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
67/20
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 66/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
66/20
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 65/20 Burmistrza Babimostu z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych podczas jego nieobecności
Nr aktu prawnego
65/20
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 64/20 Burmistrza Babimostu z dnia 16 października 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Babimoście do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
64/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto Babimost
Nr aktu prawnego
XVII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, miasto Babimost i Nowe Kramsko
Nr aktu prawnego
XVII/154/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji