ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVII/151/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/150/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 63/20 Burmistrza Babimostu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
63/20
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2020-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 62/20 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
62/20
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2020-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 61/20 Burmistrza Babimostu z dnia 2 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
61/20
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 października 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVI/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 października 2020 r. uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
XVI/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 1 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Nr aktu prawnego
XVI/147/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji