ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/29/15Drukuj informacjęAkt prawny: IV/29/15

Szczegóły informacji

IV/29/15

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Nieobowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Data podjęcia/podpisania: 2015-03-30

Tytuł aktu:

Uchwała Nr IV/29/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost

Zmieniony przez:

XXIII/165/17

Traci moc:

XL/246/14, XXXVIII/229/14, XXXII/176/13, XXIX/145/13

Utracił moc przez:

XII/112/20

Na podstawie:

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony