ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/122/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Nr aktu prawnego
XII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/121/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XII/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/120/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr aktu prawnego
XII/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/119/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XII/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/118/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
XII/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/117/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XII/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/116/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XII/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/115/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszeni opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XII/115/20
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/114/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Nr aktu prawnego
XII/114/20
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/113/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XII/113/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji