ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/139/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XIV/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/138/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia lipca 2020r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście
Nr aktu prawnego
XIV/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/137/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/136/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babimost
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/135/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Babimost lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych
Nr aktu prawnego
XIV/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/134/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
XIV/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwala Nr XIV/133/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XIV/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/132/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Babimostu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XIV/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/131/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2020-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 Burmistrza Babimostu z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
49/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji