ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2531
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXII/175/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
XXXII/175/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2532
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXII/174/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/174/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2533
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/173/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Nr aktu prawnego
XXXI/173/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2534
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/172/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
XXXI/172/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2535
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/171/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXI/171/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2536
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/170/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015
Nr aktu prawnego
XXXI/170/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2537
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/169/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXI/169/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2538
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/168/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXXI/168/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2539
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/167/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXXI/167/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2540
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXXI/ 166/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/166/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji