ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2561
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXX/160/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
XXX/160/13
Status
Zmieniony
Lp: 2562
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXX/159/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost.
Nr aktu prawnego
XXX/159/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXX/ 158/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2013 – 2025.
Nr aktu prawnego
XXX/158/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXX/157/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXX/157/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/156/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podmokle Wielkie na lata 2008 – 2014”
Nr aktu prawnego
XXIX/156/13
Status
Zmieniony
Lp: 2566
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/155/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Nowe Kramsko na lata 2010 – 2017”
Nr aktu prawnego
XXIX/155/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/154/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kolesin i Janowiec położonych na obszarze sołectwa Kolesin na lata 2010 – 2016”
Nr aktu prawnego
XXIX/154/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/153/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
XXIX/153/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/152/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
XXIX/152/13
Status
Zmieniony
Lp: 2570
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
UCHWAŁA Nr XXIX/151/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie sposobu ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Babimost
Nr aktu prawnego
XXIX/151/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji