ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2004-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/ 70 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Babimostu
Nr aktu prawnego
XIII/70/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 69 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie zmian do Statutu Biblioteki Publicznej w Babimoście
Nr aktu prawnego
XII/69/04
Status
Zmieniony
Lp: 2593
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 68 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie zmian do Statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Babimoście
Nr aktu prawnego
XII/68/04
Status
Zmieniony
Lp: 2594
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 67 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Babimoście
Nr aktu prawnego
XII/67/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 66 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost obejmującego teren w obrębie Starego Kramska
Nr aktu prawnego
XII/66/04
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2012-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 65 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
Nr aktu prawnego
XII/65/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 64 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/99 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 15 grudnia 1999 roku
Nr aktu prawnego
XII/64/04
Status
Utraciła moc
Lp: 2598
Data podjęcia
2004-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/ 63 /04 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok
Nr aktu prawnego
XII/63/04
Status
Zmieniony
Lp: 2599
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/62/03 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie utworzenia "Skansenu maszyn i urządzeń rolniczych"
Nr aktu prawnego
XI/62/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2003-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/61/03 z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
XI/61/03
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji