ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Babimost kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach programu "SAPARD" pod nazwą "Budowa sieci wodociągowych łączących miejscowości: Babimost- Nowe Kramsko, Babimost- Podmokle Wielkie i Zdzisław"
Nr aktu prawnego
VII/40/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/39/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
VII/39/03
Status
Zmieniony
Lp: 2623
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/38/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej działają…cej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Nr aktu prawnego
VII/38/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/37/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
VII/37/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/36/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
VII/36/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/35/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporzą…dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost w obrębie Starego Kramska
Nr aktu prawnego
VII/35/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2003-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/34/03 z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Babimoście
Nr aktu prawnego
VII/34/03
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2003-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/02 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 grudnia 2002 roku
Nr aktu prawnego
VI/33/03
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2003-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/32/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
VI/32/03
Status
Zmieniony
Lp: 2630
Data podjęcia
2003-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/31/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Babimostu
Nr aktu prawnego
VI/31/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji