ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie diet dla radnych, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
IV/20/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
IV/19/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Nr aktu prawnego
IV/18/02
Status
Zmieniony
Lp: 2644
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/17/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez gminę Babimost
Nr aktu prawnego
IV/17/02
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/16/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2002 r.
Nr aktu prawnego
IV/16/02
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2002-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/15/02 z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miejskiej w Babimoście
Nr aktu prawnego
IV/15/02
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/14/02 z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
Nr aktu prawnego
III/14/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/13/02 z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
Nr aktu prawnego
III/13/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/12/02 z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
III/12/02
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/11/02 z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
III/11/02
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji