ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 17/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
17/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 16/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji Oceny Wniosków ds. udzielania dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza”
Nr aktu prawnego
16/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 15/21 Burmistrza Babimostu z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
15/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 14/21 Burmistrza Babimostu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
14/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 13/21 Burmistrza Babimostu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
13/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 12/21 Burmistrza Babimostu z dnia 17 luty 2021r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 11/21 Burmistrza Babimostu z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/179/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kontynuacji „Planu odnowy miejscowości Podmokle Wielkie na lata 2008 – 2022”
Nr aktu prawnego
XX/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/178/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/177/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/177/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji