ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/105/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/104/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2020
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/103/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/102/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Babimost w latach 2017 – 2021
Nr aktu prawnego
X/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/101/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nr aktu prawnego
X/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie diet dla radnych, sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
X/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/99/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
X/99/19
Status
Nieważna
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
X/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/97/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 202
Nr aktu prawnego
X/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/96/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
X/96/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji