ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 21/21 Burmistrza Babimostu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
21/21
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 20/21 Burmistrza Babimostu z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
20/21
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 19/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji Oceny Wniosków ds. dofinansowania urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej”
Nr aktu prawnego
19/21
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 18/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji Oceny Wniosków ds. dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków”
Nr aktu prawnego
18/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 17/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
17/21
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 16/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania „Komisji Oceny Wniosków ds. udzielania dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza”
Nr aktu prawnego
16/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 15/21 Burmistrza Babimostu z dnia 04 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
15/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 14/21 Burmistrza Babimostu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
14/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 13/21 Burmistrza Babimostu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
13/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 12/21 Burmistrza Babimostu z dnia 17 luty 2021r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Nr aktu prawnego
12/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji