ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/95/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Nr aktu prawnego
X/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 82/19 Burmistrza Babimostu z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
Nr aktu prawnego
82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 544/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
Nr aktu prawnego
544/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-19
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała nr 543/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2020-2027 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
543/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 81/19 Burmistrza Babimostu z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 80/19 Burmistrza Babimostu z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 79/19 Burmistrza Babimostu z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2019
Nr aktu prawnego
79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 78/19 Burmistrza Babimostu z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Nr aktu prawnego
IX/93/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji