ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 11/21 Burmistrza Babimostu z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
11/21
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/179/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kontynuacji „Planu odnowy miejscowości Podmokle Wielkie na lata 2008 – 2022”
Nr aktu prawnego
XX/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/178/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/177/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/176/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Babimoście na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/175/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/ 174/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/ 174/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/173/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XX/173/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/172/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
Nr aktu prawnego
XX/172/21
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-02-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/171/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV i lokalizacji stacji transformatorowej 110/15kV w gminie Babimost
Nr aktu prawnego
XX/171/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji