ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/92/19
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
IX/91/19
Status
Zmieniony
Lp: 73
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
IX/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
Nr aktu prawnego
IX/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębie Podmokle Wielkie
Nr aktu prawnego
IX/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost
Nr aktu prawnego
IX/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
IX/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IX/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 77/19 Burmistrza Babimostu z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Nr aktu prawnego
77/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji