ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/198/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Babimoście za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/197/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Babimost”
Nr aktu prawnego
XXII/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/196/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/195/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz zmiany nazwy ulicy w Babimoście
Nr aktu prawnego
XXII/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/194/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie woli przejęcia nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/193/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
XXII/193/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/192/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
XXII/192/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/191/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXII/191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/190/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
XXII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/189/21 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 czerwca 202 1r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/189/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji