ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
XIX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/166/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
Nr aktu prawnego
XIX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/165/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2021 – 2036
Nr aktu prawnego
XIX/164/20
Status
Zmieniony
Lp: 86
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/163/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/162/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XIX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 4/21 Burmistrza Babimostu z dnia 15 stycznia 2021r.w sprawie ustalenia na rok kalendarzowy 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nr aktu prawnego
4/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 3/21 Burmistrza Babimostu z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na zbycie, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
3/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 2/21 Burmistrza Babimostu z dnia 08 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Nr aktu prawnego
2/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji