ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 10/23 Burmistrza Babimostu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2023 roku
Nr aktu prawnego
10/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/23 Burmistrza Babimostu z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
9/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 8/23 Burmistrza Babimostu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Babimost w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
8/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 7/23 Burmistrza Babimostu z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Nr aktu prawnego
7/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 6/23 Burmistrza Babimostu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Babimoście
Nr aktu prawnego
6/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/23 Burmistrza Babimostu z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków pochodzących z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy
Nr aktu prawnego
5/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 4/23 Burmistrza Babimostu z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2023
Nr aktu prawnego
4/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 3/23 Burmistrza Babimostu z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia na rok kalendarzowy 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nr aktu prawnego
3/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZANIE Nr 2/23 Burmistrza Babimostu z dnia 17 stycznia 2023r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost na rok szkolny 2023/2024
Nr aktu prawnego
2/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 1/23 Burmistrza Babimostu z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Nr aktu prawnego
1/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji