ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 67/20 Burmistrza Babimostu z dnia 9 listopada 2020 rok w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Nr aktu prawnego
67/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 66/20 Burmistrza Babimostu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
66/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 65/20 Burmistrza Babimostu z dnia 28 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych podczas jego nieobecności
Nr aktu prawnego
65/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 64/20 Burmistrza Babimostu z dnia 16 października 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Babimoście do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Nr aktu prawnego
64/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Kolesin, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe i miasto Babimost
Nr aktu prawnego
XVII/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost, obejmującego tereny położone w obrębach: Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, miasto Babimost i Nowe Kramsko
Nr aktu prawnego
XVII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XVII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVII/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/150/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji