ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 31/23 Burmistrza Babimostu z dnia 30 maja 2023 rok w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy
Nr aktu prawnego
31/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/313/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXVI/313/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/312/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
XXXVI/312/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/311/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVI/311/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/310/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Babimoście
Nr aktu prawnego
XXXVI/310/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/309/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XXXVI/309/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/308/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie absolutorium
Nr aktu prawnego
XXXVI/308/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/307/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/307/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/306/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Babimostu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVI/306/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/305/23 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXXVI/305/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji