ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Babimoście
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 21/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Nr aktu prawnego
21/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 20/20 Burmistrza Babimostu z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020
Nr aktu prawnego
20/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/123/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XII/123/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/122/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Nr aktu prawnego
XII/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/121/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XII/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/120/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Nr aktu prawnego
XII/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/119/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XII/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/118/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 20202 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
Nr aktu prawnego
XII/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/117/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XII/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/116/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XII/116/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji