ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 10/21 Burmistrza Babimostu z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy na rok 2021
Nr aktu prawnego
10/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 9/21 Burmistrza Babimostu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Babimost na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
9/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 8/21 Burmistrza Babimostu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Nr aktu prawnego
8/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 7/21 Burmistrza Babimostu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Babimoście w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babimost w 2021 roku
Nr aktu prawnego
7/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 6/21 Burmistrza Babimostu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
6/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE Nr 5/21 Burmistrza Babimostu z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Babimost na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
5/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała Nr 60/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Babimost na rok 2021
Nr aktu prawnego
60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
Uchwała Nr 59/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Babimost w latach 2021 - 2036
Nr aktu prawnego
59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia „Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Babimost na lata 2020-2023”
Nr aktu prawnego
XIX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
XIX/168/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji